Wat kan je bereiken met Equery?

Resultaten

Spieropbouw

Iedereen wil een mooi gespierd paard, maar dat gaat niet vanzelf. Equery ondersteunt de natuurlijke spiermassa aan de hand van haar “strength” programma. Dit wordt gebruikt om de spiermassa van een gezond paard te verhogen maar ook om de spiermassa te behouden na een blessure. Dit zowel in rustperiode als in de rehabilitatie periode om de bespiering zo snel mogelijk te verbeteren. De NMES technologie biedt de mogelijkheid om dit zowel stilstaand als in beweging toe te passen.

Paardentraining

Wenst u ook het meeste te halen uit uw trainingen? Dan geeft Equeryu een voorsprong op uw concurrenten! Door de impulsen gaan we de krachten het uithoudingsvermogen verbeterenop een gewrichtsvriendelijkemanier. Bovendien verhogenwe:
- de snelheid  
- de explosiviteit
- de springcapaciteit

Equery verbetert eveneens de symmetrie van de spierenwaardoor we automatisch de balansen de houdingcorrigeren. Kortom een all-in-one oplossing om uw paard tot een hoger niveaute trainen


Revalidatie

Moet uw paard revaliderenna een operatie of blessure dan biedt Equery ondersteuningom de spieren op pijl te houden en te regenereren tijdens de rustperiode.
Met haar geavanceerde programma’s wordt de spiermassa optimaal getraind waardoor er na herstel onmiddellijk terug op een hoog niveau kan worden verder gewerkt en men dus niet vanaf nul moet herbeginnen.

Equery helptook bij een zwakke rug of kissing spines. De rugwordt geliften versterktdoor de krachtige impulsen. Dit kan infiltratie voorkomen. (of/ Dit reduceert de kans op infilatratie). In het geval van asymmetrie in de spieren, kan ook deze disbalans snel gecorrigeerdworden door de juiste impulsen naar deze spieren te sturen. Uit recent onderzoek blijkt dat de assymetrie reeds na enkele sessies aanzienlijk verbeterd is.

Wellbeing

Het belangrijkste is natuurlijk dat het paard zich goed voelt en dat is tevens onze hoogste prioriteit bij Equery. De impulsenzijn zodanig ontwikkeld dat elk paard deze erg aangenaam ervaart. Zo ondersteunenwe de spierenbij het opwarmen voor een wedstrijd en voorzien we nadien een aangename cooldown.
Een fit paard is natuurlijk een gelukkig paard en dit is net de kernwaarde van Equery. Wij krijgen veel positieve reacties dat de paarden mentaaleen enorme evolutie
maken en meer vreugdevinden in hun prestaties. De Equery behandeling is een “wellness” moment dat ze maar al te graag ondergaan.